Υποδοχή » Το Τμήμα » Επιτροπές Τμήματος

Στο Τμήμα Ψυχολογίας έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν οι παρακάτω επιτροπές:

  • Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης
  • Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών
  • Επιτροπή Αναγνώρισης Μαθημάτων
  • Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης 
  • Επιτροπή Προγράμματος Erasmus
  • Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών
  • Επιτροπή Σπουδαστηρίου 
  • Επιτροπή Οδηγού Σπουδών και Ιστοσελίδας