Υποδοχή » Έρευνα » Ερευνητικά κέντρα

Οι ακαδημαϊκές μονάδες του Τμήματος Ψυχολογίας (σπουδαστήριο, εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα) στηρίζουν την επιστημονική και εκπαιδευτική λειτουργία του. Βασικοί στόχοι τους είναι η κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ψυχολογίας και άλλων Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας των μονάδων, αλλά και η συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα και διεθνώς, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται.