Υποδοχή » Έρευνα » Εργαστήρια » Ψυχομετρικό Εργαστήριο "Ι. Ν. Παρασκευόπουλος"

Το Ψυχομετρικό Εργαστήριο «Ι. Ν. Παρασκευόπουλος» αποτελεί μετεξέλιξη του Ψυχομετρικού Εργαστηρίου που ιδρύθηκε το 1999 (τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού ΦΕΚ 247/Β/3-2-2020).

Σκοποί του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και Ψυχομετρίας είναι:

  • Η κατασκευή και η στάθμιση ψυχομετρικών μέσων, καθώς και η εκπόνηση συστημάτων και διαδικασιών αντικειμενικής αξιολόγησης των ικανοτήτων, των διαφερόντων, της προβληματικής συμπεριφοράς και των άλλων πλευρών της ανθρώπινης προσωπικότητας τόσο σε παιδιά όσο και σε ενηλίκους.
  • Η εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα ψυχομετρικών και ψυχοδιαγνωστικών μεθόδων. και
  • Η διευκόλυνση ενδιαφερομένων φοιτητών για τη διενέργεια ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα-ψυχομετρίας-ψυχοδιαγνωστικής.

Το Ψυχομετρικό Εργαστήριο «Ι. Ν. Παρασκευόπουλος» στεγάζεται στον 5ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής (γραφείο 524). Διευθύντρια είναι η Αναπλ. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Οικονόμου.