Υποδοχή » Έρευνα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας: Εκπαίδευση, Έρευνα και Εφαρμογές

Το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας: Εκπαίδευση, Έρευνα και Εφαρμογές του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ ιδρύθηκε το 2017 (ΦΕΚ 982/Β/23-3-2017), ωστόσο λειτουργεί στη Φιλοσοφική Σχολή από το 1999 ως Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας. Εντάσσεται στο πλαίσιο ανάπτυξης του πολυεπίπεδου μοντέλου διασύνδεσης θεωρίας, έρευνας, εκπαίδευσης και συμβουλευτικών ψυχολογικών παρεμβάσεων σε σχολεία, ιδρύματα και άλλα πλαίσια και οι δράσεις του υλοποιούνται σε συνεργασία με το ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία». Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας και ψυχικής ανθεκτικότητας στο χώρο του σχολείου και της οικογένειας καθώς και η σύνδεση- συνεργασία του Πανεπιστημίου με σχολεία και φορείς της κοινότητας.

Δράσεις

 • Σχεδιασμός, εφαρμογή, αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης
 • Ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση, εξειδικευμένη κατάρτιση για θέματα μάθησης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, προαγωγής του θετικού ψυχολογικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας και διαχείρισης κρίσεων
  • Εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης
  • Προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
  • Ειδικών ψυχικής υγείας και επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων
  • Γονέων και φορέων της ευρύτερης κοινότητας
 • Ερευνητικά προγράμματα
 • Ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Διοργάνωση σεμιναρίων εξειδικευμένης κατάρτισης, ημερίδων, συμμετοχή σε συνέδρια
 • Εκδόσεις – παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
 • Συνεργασίες με επιστημονικές εταιρείες και συλλόγους Σχολικής Ψυχολογίας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες
 • Εκδηλώσεις

Ενδεικτικά προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης

 • «Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο: Πρόγραμμα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης στη Σχολική Κοινότητα» (Χ. Χατζηχρήστου, επιμ., 2004α, β, γ, 2008. 2011α, β, γ)
 • Πολυεπίπεδο μοντέλο παρέμβασης και παροχής σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» (Χατζηχρήστου, 2013).
 • Πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ» («Connecting for Caring», C4C): πολυεπίπεδο πρόγραμμα πρό­λη­ψης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και παρέμβασης (Χ. Χατζηχρήστου, επιμ., 2014, 2015).
 • Προγράμματα παρέμβασης για τη στήριξη των μελών της σχολικής κοινότητας σε καταστάσεις κρίσεων (Χ. Χατζηχρήστου, επιμ., 2012).
 • Διεθνές Πρόγραμμα εξ αποστάσεως WeC.A.R.E (Χ. Χατζηχρήστου, επιμ.,2014,2015).
 • Πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης-συμβουλευτικής παρέμβασης για παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές.
 • Πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης μονογονεϊκών οικογενειών στη σχολική κοινότητα.
 • Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για θέματα διαφορετικότητας»: Ο Τρυφερούλης Μικροφτε­ρούλης, παραμύθι για τη διαφορετικότητα (Χ. Χατζηχρήστου & Φ. Πολυχρόνη, επιμ., 2007)
 • Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εφήβων σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων και σεξουαλικής ανάπτυξης σε συνεργασία με το Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Διαπολιτισμικό Πρόγραμμα: Το Ολυμπιακό Πνεύμα μέσα από τη φωνή των παιδιών» σε συνεργασία με το Διεθνή Σύλλογο Σχολικής Ψυχολογίας (X. Χατζηχρήστου, επιμ., 2004) κ.ά.

Η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου αποτελείται από τη Διευθύντρια κ. Χρυσή Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας και Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάκτορες στη σχολική ψυχολογία, διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος Μετα­πτυχιακών Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας και ψυχολόγους. 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος (κυψέλη 544)
Τηλ.: 210-7277590
E-mail:schoolpsychlab@psych.uoa.gr
URL: http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/