Υποδοχή » Έρευνα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών

Το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών ιδρύθηκε το 1990, ως «Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών», και από το 2002 συνεχίζει τη λειτουργία του με την τωρινή επωνυμία του (τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού ΦΕΚ 247/Β/3-2-2020).

Το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών εξυπηρετεί το σύνολο των φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρέχει στήριξη και συμβουλευτική σε θέματα σπουδών-φοιτητικής ζωής (π.χ. άγχος εξετάσεων, δυσκολίες στις σπουδές, αναβλητικότητα σχετική με σπουδές, προσαρμογή στη φοιτητική ζωή), προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων (π.χ. με συμφοιτητές, φίλους, οικογένεια, σύντροφο) και λοιπές ενδοπροσωπικές δυσκολίες (π.χ. μειωμένη απόδοση, έλλειψη ενδιαφέροντος, ψυχοσωματικές εκδηλώσεις, συμπεριφορές απομόνωσης). Οι κύριοι σκοποί του είναι:

  • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και άμεσης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους φοιτητές (ατομική και ομαδική συμβουλευτική, τηλεσυμβουλευτική).
  • Η κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε θέματα ψυχοκοινωνικών αναγκών των φοιτητών, απτόμενα της Κλινικής Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.
  • Η ευαισθητοποίηση του φοιτητικού πληθυσμού σε θέματα πρόληψης προβλημάτων ψυχοκοινωνικής υγείας.
  • Η υλοποίηση επιστημονικών δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
  • Η συνεργασία με άλλα Συμβουλευτικά Κέντρα, Κέντρα Ερευνών και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με ανάλογους επιστημονικούς στόχους.

Παράλληλα με τις υπηρεσίες ατομικής συμβουλευτικής λειτουργούν και ομαδικά προγράμματα με βιωματικό-παρεμβατικό χαρακτήρα (π.χ. άγχος εξετάσεων, επικοινωνιακές δεξιότητες και ζητήματα σχέσεων, ενίσχυση προσδοκιών αυτοαποτελεσματικότητας, βελτίωση δεξιοτήτων μελέτης, συμβουλευτική ομηλίκων, κ.ά.) με στόχο να βοηθήσουν τους φοιτητές να αναπτύξουν ή/και να βελτιώσουν δεξιότητες και λειτουργίες που σχετίζονται με την ομαδική παρέμβαση.

Πρόσφατα, ξεκίνησε και η συνεργασία με τη Μονάδα Προσβασιμότητας για ΦμεΑ προσφέροντας ψυχοκοινωνική στήριξη στους φοιτητές του ΕΚΠΑ με αναπηρίες.

Το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών πραγματοποιεί μελέτες σκοπιμότητας και επιδημιολογικές έρευνες, οι οποίες καταδεικνύουν την αναγκαιότητα διαμόρφωσης ανάλογων παρεμβατικών προγραμμάτων. Επίσης, για όλες τις σχετικές παρεμβάσεις διεξάγονται μελέτες αποτελεσματικότητας-αξιολόγησης, στο πλαίσιο πτυχιακών εργασιών του Τμήματος Ψυχολογίας, διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ Κλινικής Ψυχολογίας και διδακτορικών διατριβών.

Διευθυντής του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας Πήλιος – Δημήτρης Σταύρου. Στεγάζεται στον 5ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής (κυψέλη 511, τηλ. 2107277554, e-mail: skf@cc.uoa.gr).