Υποδοχή » Έρευνα » Βιβλιοθήκη

Το Σπουδαστήριο Ψυχολογίας εντάχθηκε στην ενοποιημένη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής, η οποία λειτουργεί από τον Ιανουάριο 2019 σε νέο, σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο κτήριο. Φιλοξενεί μεγάλο αριθμό ελληνικών και ξένων βιβλίων και περιοδικών σχετικών με την Ψυχολογία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πολλά σπάνια κλασικά συγγράμματα (π.χ. των Βορρέα, Wundt, Skinner, Jung, κ.ά.). Στο χώρο αυτό στεγάζεται, επίσης, η προσωπική βιβλιοθήκη του καθηγητή Harry Triandis, την οποία δώρισε στο Τμήμα Ψυχολογίας με την αφυπηρέτησή του. Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικά περιοδικά.

Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τα μέλη ΔΕΠ, τους υποψήφιους διδάκτορες και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας. Η διάρκεια δανεισμού είναι για μία εβδομάδα. Οι προπτυχιακοί φοιτητές όλων των Σχολών του ΕΚΠΑ, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος, μπορούν να δανείζονται υλικό αυθημερόν για φωτοτύπηση σύμφωνα με τις κατά νόμο διατάξεις για τα πνευματικά δικαιώματα. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα δανεισμού για το Σαββατοκύριακο με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας. 

Τηλ.: 2107277605 2107277828 2107277687
Fax: 2107277931
E-mail: phil@lib.uoa.gr
phil.lib.uoa.gr

Λειτουργία των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ κατά το μήνα Οκτώβριο 2021

Καλωσόρισμα των πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022