Υποδοχή » Υποτροφίες

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται αναγγελίες υποτροφιών για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας. 

Υποτροφίες

04-10-2019 Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 (κληροδοτήματα Υπουργείου Οικονομικών)

Δείτε την Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών  1 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ    ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ                  ...


17-09-2019 Πρόγραμμα υποτροφιών Μεξικού

Δείτε το Πρόγραμμα υποτροφιών Μεξικού, ακαδ. έτος 2019-20.


09-09-2019 Προκήρυξη υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020 του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος «Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας»

Προκήρυξη Υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019- 2020 του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος: «Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας»Το ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΩΓΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ...


10-06-2019 Προσκλήσεις υποτροφιών ακαδημ. έτους 2017-18

Δείτε επτά προσκλήσεις προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017-18. Οι προσκλήσεις αυτές έχουν επίσης αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ (www.uoa.gr). ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 30-6-2019 ΑΤΣΑΡΟΥ.pdf       ...


24-05-2019 Πρόσκληση ΙΚΥ "Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών-2ος κύκλος, ΕΣΠΑ 2014-2020"

Δείτε συνημμένα την ανακοίνωση του Προέδρου του ΙΚΥ αναφορικά με την πρόσκληση 601 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, μέγιστης διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, στο πλαίσιο της Πράξης...


12-04-2019 Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη», που υπάγεται στην άμεση...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 221