Υποδοχή » Υποτροφίες

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται αναγγελίες υποτροφιών για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας. 

Υποτροφίες

04-06-2018

Δείτε το υπ’ αριθ. 1718029921-01/06/2018 έγγραφο της Δ/νσης Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων - Τμήμα Διδακτικών Συγγραμμάτων και το υπ’ αριθ. 88923/Z1/31-5-2018 (αρ.πρωτ.Ε.Κ.Π.Α. 1718029841-01/06/2018) έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας,...


01-06-2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2015-2016

Δείτε τις ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2015-2016 Πρόκειται για κληροδοτήματα, τα έσοδα των οποίων θα χορηγηθούν κατά το Παν/κό έτος  2015-16, με διαγωνισμό, για  μεταπτυχιακές υποτροφίες σε φοιτητές...


01-06-2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2015-2016

Δείτε τις ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2015-2016 Πρόκειται για κληροδοτήματα, τα έσοδα των οποίων θα χορηγηθούν κατά το Παν/κό έτος  2015-16, με διαγωνισμό, για  προπτυχιακές υποτροφίες σε φοιτητές...


07-05-2018 Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Υποτροφιών του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση

Δείτε την Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Υποτροφιών του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση για το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019, Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Υποτροφιών 201 8-2019.pdf 


03-05-2018 Ανακοίνωση που αφορά την υπογραφή συμβάσεων των επιτυχόντων στις προπτυχιακές υποτροφίες 2014-15

Δείτε στον κάτωθι σύνδεσμο την ανακοίνωση που αφορά την υπογραφή συμβάσεων των επιτυχόντων στις προπτυχιακές υποτροφίες 2014-15 (κληρονομία Αντωνίου Παπαδάκη).   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf 


02-05-2018 Υποτροφίες του Κληροδοτήματος Μαρίας Κασιμάτη

Η Διοικητική Επιτροπή Υποτροφιών του Κληροδοτήματος Μαρίας Κασιμάτη αποφάσισε να χορηγήσει δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη και κατά προτίμηση στην Αγγλία, σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης της Μαρίας...


18-04-2018 Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου και Τρίτου Κύκλου από τα έσοδα των κληροδοτημάτων "Τριανταφυλλίδη"

Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, από τα έσοδα των κληροδοτήματων « ΠΑΝ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ »...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 191