Υποδοχή » Υποτροφίες

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται αναγγελίες υποτροφιών για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας. 

Υποτροφίες

13-03-2017 Χορήγηση υποτροφιών Κίνας σε Έλληνες φοιτητές για το ακαδ. έτος 2017-2018

Η Κίνα προσφέρει έξι (6) υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές για το ακαδ. έτος 2017-2018. Υποβολή αιτήσεων: έως 21/3/2017. Το έντυπο της ηλεκτρονικής αίτησης και οδηγίες για τη συμπλήρωσή του, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά...


03-03-2017 Υποτροφίες αριστείας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στη Γαλλία

Η Γαλλική Πρεσβεία παρέχει πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας που απευθύνεται σε Έλληνες πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων. Χορηγούνται υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου, για μεταπτυχιακές...


02-03-2017 Πρόσκληση για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές με το ERASMUS+

Οι φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν μέσω του προγράμματος ERASMUS+ για το ακαδημαικό έτος 2017-18, μπορούν να δουν στα παρακάτω έγγραφα τις βασικές οδηγίες. Πρόσκληση για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές ...


01-03-2017 Υποτροφίες για το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει τη χορήγηση δέκα (10) υποτροφιών σε Ελλαδίτες υπηκόους, οι οποίοι θα γίνουν δεκτοί σε αυτό το Σεπτέμβριο του έτους 2017. Οι...


01-03-2017 Υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας για νέους ερευνητές

Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα-με την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας και της...


01-03-2017 Προκήρυξη υποτροφιών από τα έσοδα κληροδοτημάτων Υπουργείου Οικονομικών, ακ. έτους 2016-17

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 από τα έσοδα κληροδοτημάτων που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών Στον διαγωνισμό και για την χορήγηση υποτροφίας για προπτυχιακές...


01-03-2017 Προκήρυξη 3 υποτροφιών Εργαζάκειου Ιδρύματος, Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη

Προκήρυξη τριών (3) υποτροφιών σπουδαστικού έτους 2016-17, του Εργαζάκειου Ιδρύματος, Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε οικονομικά αδύνατους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου για συνέχιση των σπουδών...


Αποτελέσματα 22 μέχρι 28 από τα συνολικά 160