Υποδοχή » Το Τμήμα » Εγκαταστάσεις και πρόσβαση » Προσβασιμότητα

Η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία ιδρύθηκε και λειτουργεί με την από 23 Φεβρουαρίου 2006 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου και την από 22 Μαρτίου 2006 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Αποστολή της Μονάδας Προσβασιμότητας είναι η ισότιμη πρόσβαση στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής και υπηρεσιών πρόσβασης.

Η Μονάδα Προσβασιμότητας προσφέρει:

 • Υπηρεσία καταγραφής των συγκεκριμένων αναγκών κάθε ΦμεΑ
 • Τμήμα προσβασιμότητας στο δομημένο χώρο του πανεπιστημίου
 • Υπηρεσία μεταφοράς των ΦμεΑ από την κατοικία τους στις Σχολές και αντιστρόφως
 • Υποστηρικτικές τεχνολογίες πληροφορικής
 • Δωρεάν λογισμικό για ΦμεΑ
 • Προσβάσιμα συγγράμματα
 • Προσβάσιμους σταθμούς εργασίας στα σπουδαστήρια
 • Υπηρεσία διαμεταγωγής για την άμεση ζωντανή τηλεπικοινωνία των ΦμεΑ, μέσω διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με τους συμφοιτητές, καθηγητές και υπαλλήλους του πανεπιστημίου
 • Υπηρεσία εθελοντών συμφοιτητών υποστήριξης ΦμεΑ
 • Οδηγίες σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους εξέτασης των ΦμεΑ
 • Υπηρεσία ψυχολογικής συμβουλευτικής υποστήριξης για ΦμεΑ

Πληροφορίες και επικοινωνία:

Τηλ.: 2107275130, 2107275687, 2107275183

Fax: 2107275193

E-mail: access[at]uoa[dot]gr

Ιστότοπς: access.uoa.gr 

MSN ID: m.emmanouil[at]di.uoa[dot]gr

οoVoo ID: m.emmanouil

Αποστολή SMS: 6958450861

Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο της Μονάδας Προσβασιμότητας σε μορφή doc και  pdf


Πρώτη Σελίδα του Φυλλαδίου sε Word  Πρώτη Σελίδα του Φυλλαδίου σε PDF 

Η πρόσβαση στη Φιλοσοφική Σχολή για άτομα με κινητικές δυσκολίες γίνεται από την είσοδο 4 (5ος όροφος).

Δείτε την Υπηρεσία Μεταφοράς Φοιτητών με Αναπηρία 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΦμεΑ του Τμήματος έχει οριστεί ειδικός σύμβουλος και αναπληρώτρια σύμβουλος, με τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας ή μέσω της Υπηρεσίας Διαμεταγωγής: