Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η περιήγησή σας εδώ θα σας συστήσει ένα από τα πλέον σύγχρονα, δυναμικά και διεθνώς καταξιωμένα Τμήματα Ψυχολογίας της χώρας μας, ένα Τμήμα με 27 έτη ιστορίας. Οι σπουδές στο Τμήμα, απολύτως εναρμονισμένες με τις πλέον υψηλές διεθνείς απαιτήσεις για ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου στην Ψυχολογία, κατοχυρώνοντας επαγγελματικά δικαιώματα ψυχολόγου.

Με το δυναμικά και πολυεπίπεδα εξελισσόμενο ακαδημαϊκό και ερευνητικό προφίλ, τη διεθνή παρουσία των μελών του, τα εργαστήρια, τα ερευνητικά κέντρα, αλλά και τη συστηματική του δράση στη διοργάνωση διεθνών και εθνικών επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων, το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλλιεργεί συστηματικά τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και την έρευνα.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, πέραν των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων και των δυνατοτήτων που παρέχει ο μεγάλος αριθμός διεθνών συνεργασιών των μελών ΔΕΠ του Τμήματος στο πρόγραμμα Erasmus, αποκτούν πολύτιμη εμπειρία για την επιστήμη της Ψυχολογίας στη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης σε διαφορετικά πλαίσια, ενώ έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης ερευνητικής πτυχιακής εργασίας, έτσι ώστε, ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους, να έχουν εξασφαλίσει το μέγιστο δυνατό επίπεδο γνώσεων στην Ψυχολογία και στον επιστημονικό τρόπο σκέψης.

Σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, στο Τμήμα υλοποιούνται τρία προγράμματα: το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινικής Ψυχολογίας, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κυβερνοψυχολογίας και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας. Πέραν αυτών, το Τμήμα συμμετέχει σε δύο Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Βασική & Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη και Προαγωγή & Αγωγή Υγείας), ενώ προσφέρει πλήρη κύκλο διδακτορικών σπουδών και δυνατότητες μεταδιδακτορικής έρευνας.

Όλοι οι Καθηγητές του Τμήματος, το Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό, το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό εργαζόμαστε για να αποκτήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μας όλες εκείνες τις επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να είναι σωστοί και αποτελεσματικοί ερευνητές και επαγγελματίες, με σεβασμό στις αρχές της ηθικής και της δεοντολογίας στην έρευνα και στις εφαρμογές της Ψυχολογίας.

Αποτελεί πρόθεση όλων μας αυτή η συνεχής και συνεπής δράση να εξακολουθήσει, διαρκώς βελτιούμενη και εναρμονιζόμενη με το διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον και σε πείσμα της συγκυρίας, θέτοντας στέρεες βάσεις για τις επόμενες γενιές ψυχολόγων, για τις επόμενες γενιές επιστημόνων στη χώρα μας.

Καθηγητής Σπυρίδων Τάνταρος
Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας