Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του Τμήματος Ψυχολογίας, 

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Ψυχολογίας και στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων ψυχολόγου.

Οι κάτοχοι πτυχίου μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που υλοποιεί αυτόνομα το Τμήμα Ψυχολογίας (ΠΜΣ Κλινικής Ψυχολογίας, ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας), είτε σε Διατμηματικά ΠΜΣ στα οποία το Τμήμα Ψυχολογίας συμπράττει (ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη, ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή Υγείας). Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών σπουδών και μεταδιδακτορικής έρευνας σε υποψήφιους που διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα.

Όλα τα στελέχη του Τμήματος Ψυχολογίας -μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό προσωπικό- είμαστε αποφασισμένοι να συνεισφέρουμε στην υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών αντάξιων του πανεπιστημίου μας και ισάξιων με διεθνώς αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η σύγχρονη δομή και το περιεχόμενο των σπουδών του Τμήματός μας, οι υποδομές και οι ακαδημαϊκές μονάδες του (σπουδαστήριο, εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα) εγγυώνται στους αποφοίτους ένα προφίλ ολοκληρωμένου επιστήμονα ψυχολόγου, ικανού να πετύχει επαγγελματικά και ερευνητικά στις απαιτητικές και μεταβαλλόμενες συνθήκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία:

  • Το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, το Τμήμα Ψυχολογίας ήταν η πρώτη προτίμηση για το 92% των εισακτέων. Επίσης, αποτέλεσε την πέμπτη δημοφιλέστερη επιλογή (ανάμεσα σε 479 Τμήματα) για το σύνολο των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. 
  • Το ίδιο έτος, το Τμήμα Ψυχολογίας είχε την πρώτη υψηλότερη βάση εισαγωγής μεταξύ των τεσσάρων Τμημάτων Ψυχολογίας στην Ελλάδα.  
  • Το 100% των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας υλοποιούν πρακτική άσκηση σε δομές επαγγελματικής άσκησης της ψυχολογίας. Το 66,5% των φοιτητών εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και έλαβαν αποζημίωση για την πρακτική άσκησή τους μεταξύ 2010-2015.
  • Το 2016, η αναλογία μεταπτυχιακών-προπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Ψυχολογίας ήταν περίπου 1:3, από τις υψηλότερες στην Ελλάδα.
  • Το 86,3% των αποφοίτων του Τμήματος Ψυχολογίας είναι απασχολούμενοι, το 7,6% άνεργοι και το 6,1% μη ενεργοί (στοιχεία έρευνας Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ, 2008). 
  • Οι διεθνείς ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας ξεπερνούσαν τις 10.000 μέχρι το 2017 (στοιχεία Google Scholar). 

Το Τμήμα Ψυχολογίας, συνεπές προς τους ιδρυτικούς στόχους του, θα συνεχίσει το άνοιγμά του στην κοινωνία, όχι μόνο με την άριστη κατάρτιση ψυχολόγων, αλλά και μέσα από ποικίλες επιστημονικές δραστηριότητες για το ευρύτερο κοινό, όπως ημερίδες, συνέδρια, προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης επαγγελματικών ομάδων, έτσι ώστε να συμβάλει στη βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ψυχικής ανθεκτικότητας ενηλίκων και παιδιών, ένα αίτημα ιδιαίτερα επιτακτικό σε καιρούς γενικευμένης κρίσης όπως η σημερινή.

Καθηγήτρια Χρυσή Χατζηχρήστου
Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας