Η είδηση της απώλειας του καθηγητή Δημήτρη Γεώργα πλημμύρισε με συγκίνηση όλα τα μέλη του Τμήματος Ψυχολογίας. Εξέλιπε μια ιστορική μορφή του Τμήματός μας, της Ψυχολογίας στην Ελλάδα, αλλά και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Ο καθηγητής Γεώργας ήταν εκ των θεμελιωτών της Ψυχολογίας στη χώρα μας, πρότυπο ακαδημαϊκού δασκάλου και επιστήμονα, με έντονη διεθνή παρουσία και αναγνώριση. Δάσκαλος πολλών μελών του Τμήματος Ψυχολογίας, ενέπνεε σεβασμό σε όλους. Διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Ψυχολογίας του ΦΠΨ, ιδρυτικό στέλεχος και επίτιμος πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, πρόεδρος της International Association for Cross-Cultural Psychology και σημαίνον μέλος πλήθους διεθνών εταιρειών, ενώ συνέβαλε στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχολογίας. Η σκέψη όλων μας είναι με την οικογένειά του.

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του Τμήματος Ψυχολογίας 

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Ψυχολογίας και στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων ψυχολόγου.

Οι κάτοχοι πτυχίου μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που υλοποιεί αυτόνομα το Τμήμα Ψυχολογίας (ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας, ΠΜΣ Κλινικής Ψυχολογίας), είτε σε Διατμηματικά ΠΜΣ στα οποία το Τμήμα Ψυχολογίας συμπράττει (ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη, ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή Υγείας). Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών σπουδών και μεταδιδακτορικής έρευνας σε υποψήφιους που διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα.

Όλα τα στελέχη του Τμήματος Ψυχολογίας -μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό προσωπικό- είμαστε αποφασισμένοι να συνεισφέρουμε στην υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών αντάξιων του πανεπιστημίου μας και ισάξιων με διεθνώς αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η σύγχρονη δομή και το περιεχόμενο των σπουδών του Τμήματός μας, οι υποδομές και οι ακαδημαϊκές μονάδες του (σπουδαστήριο, εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα) εγγυώνται στους αποφοίτους ένα προφίλ ολοκληρωμένου επιστήμονα ψυχολόγου, ικανού να πετύχει επαγγελματικά και ερευνητικά στις απαιτητικές και μεταβαλλόμενες συνθήκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία:

  • Το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, το Τμήμα Ψυχολογίας είχε την πρώτη υψηλότερη βάση εισαγωγής μεταξύ των τεσσάρων Τμημάτων Ψυχολογίας στην Ελλάδα και την τρίτη υψηλότερη στο ΕΚΠΑ, μετά την Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Νομικής. 
  • Την ίδια χρονιά, το Τμήμα Ψυχολογίας ήταν η πρώτη προτίμηση για ποσοστό άνω του 90% των εισακτέων.
  • Το 100% των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας υλοποιούν πρακτική άσκηση σε δομές επαγγελματικής άσκησης της ψυχολογίας. Το 66,5% των φοιτητών εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για επιδότηση της πρακτικής άσκησης μεταξύ 2010-2015.
  • Το 2016, η αναλογία μεταπτυχιακών-προπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Ψυχολογίας ήταν περίπου 1:3, από τις υψηλότερες στην Ελλάδα.
  • Το 86,3% των αποφοίτων του Τμήματος Ψυχολογίας είναι απασχολούμενοι, το 7,6% άνεργοι και το 6,1% μη ενεργοί (στοιχεία έρευνας Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ, 2008). 
  • Οι διεθνείς ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας ξεπερνούσαν τις 10.000 μέχρι το 2017 (στοιχεία Google Scholar). 

Το Τμήμα Ψυχολογίας, συνεπές προς τους ιδρυτικούς στόχους του, θα συνεχίσει το άνοιγμά του στην κοινωνία, όχι μόνο με την άριστη κατάρτιση ψυχολόγων, αλλά και μέσα από ποικίλες επιστημονικές δραστηριότητες για το ευρύτερο κοινό, όπως ημερίδες, συνέδρια, προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης επαγγελματικών ομάδων, έτσι ώστε να συμβάλει στη βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ψυχικής ανθεκτικότητας ενηλίκων και παιδιών, ένα αίτημα ιδιαίτερα επιτακτικό σε καιρούς γενικευμένης κρίσης όπως η σημερινή.

Καθηγήτρια Χρυσή Χατζηχρήστου
Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας