Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών!

Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύθηκε την άνοιξη του 2013 και λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2014. Είναι συνέχεια και μετεξέλιξη του Προγράμματος Ψυχολογίας του Τμήματος ΦΠΨ, το οποίο λειτούργησε με επιτυχία για 20 χρόνια (1993-2013).

Το Τμήμα Ψυχολογίας προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Ψυχολογίας και στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων ψυχολόγου. Οι πτυχιούχοι Ψυχολογίας μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που υλοποιεί αυτόνομα το Τμήμα μας (ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας, ΠΜΣ Κλινικής Ψυχολογίας), είτε σε Διατμηματικά ΠΜΣ στα οποία συμπράττει το Τμήμα Ψυχολογίας (ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη, ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή Υγείας). Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών σπουδών και μεταδιδακτορικής έρευνας σε υποψήφιους που διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα.

Όλα τα στελέχη του Τμήματος Ψυχολογίας -μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό προσωπικό- είμαστε αποφασισμένοι να συνεισφέρουμε στην υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών αντάξιων του Πανεπιστημίου μας και ισάξιων με διεθνώς αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η σύγχρονη δομή και το περιεχόμενο των σπουδών του Τμήματός μας, οι υποδομές και οι ακαδημαϊκές μονάδες του (σπουδαστήριο, εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα) εγγυώνται στους αποφοίτους μας ένα προφίλ ολοκληρωμένου επιστήμονα ψυχολόγου, ικανού να πετύχει επαγγελματικά και ερευνητικά στις απαιτητικές και μεταβαλλόμενες συνθήκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Το Τμήμα Ψυχολογίας, συνεπές προς τους ιδρυτικούς στόχους του, θα συνεχίσει το άνοιγμά του στην κοινωνία, όχι μόνο με την άριστη κατάρτιση ψυχολόγων, αλλά και μέσα από ποικίλες επιστημονικές δραστηριότητες για το ευρύτερο κοινό, όπως ημερίδες, συνέδρια, προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης επαγγελματικών ομάδων (π.χ. εκπαιδευτικοί), έτσι ώστε να συμβάλει στη βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ψυχικής ανθεκτικότητας ενηλίκων και παιδιών, ένα αίτημα ιδιαίτερα επιτακτικό σε καιρούς γενικευμένης κρίσης όπως η σημερινή.

Καθηγήτρια Χρυσή Γ. Χατζηχρήστου

Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας