Υποδοχή » Το Τμήμα » Εγκαταστάσεις και πρόσβαση » Ασύρματη Σύνδεση (WiFi Spots)

Τα μέλη της κοινότητας του ΕΚΠΑ, καθώς και οι εγγεγραμμένοι χρήστες της υποδομής Eduroam έχουν στη διάθεσή τους ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο στους παρακάτω χώρους της Φιλοσοφικής Σχολής:

  • Εξωτερικό Κυλικείο
  • Εστιατόριο Φιλοσοφικής
  • Κεντρική Είσοδος (2ος όροφος)
  • Αμφιθέατρο AULA (2ος όροφος, εσωτερικά & εξωτερικά)
  • Κεντρικός διάδρομος 4ου ορόφου
  • Αίθριο Αρχαιολογικού Μουσείου (4ος όροφος)
  • Αίθριο κυλικείου (4ος όροφος)
  • Αίθριο εισόδου (5ος όροφος)
  • Αίθριο εισόδου (7oς όροφος)
  • Αίθριο κυλικείου (8oς όροφος)

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου