Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

19.11.2019

Ανακοίνωση διεξαγωγής εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ

Δείτε την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ στη συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας.