Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

29.05.2023

Εξέταση των επί πτυχίω φοιτητών για το μάθημα (67ΨΧ115) ¨Δικαστική Ψυχολογία"

Οι επί πτυχίω φοιτητές θα εξεταστούν την Τρίτη 4 Ιουλίου σε δύο βάρδιες, ώρες 16.30-18.30 (αμφιθέατρα 
440, 436) και 19.00-21.00 (αμφιθέατρο 440). 'Ολοι οι εξεταζόμενοι φοιτητές προσέρχονται κατά την έναρξη 
της εξέτασης, δηλαδή ώρα 16.30, ανεξαρτήτως εάν εξετάζονται σε ένα ή σε δύο μαθήματα.
Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν εναλλακτικά να εξεταστούν στο μάθημα την 
Παρασκευή 7 Ιουλίου, ώρα 14:00 - 16:00 (αμφιθέατρο 437) όπως θα εξεταστούν και οι υπόλοιποι φοιτητές.