Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

06.09.2014

Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των Πρωτοετών Φοιτητών, οι οποίοι εισήχθησαν με Πανελλαδικές Εξετάσεις στο Τμήμα Ψυχολογίας, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 θα πραγματοποιηθούν την ΠΕΜΠΤΗ 18 Σεπτεμβρίου 2014,   9:30 π.μ. ακριβώς  στην AULA (Αίθουσα Εκδηλώσεων 203) της Φιλοσοφικής Σχολής.

Οι εγγραφές θα γίνουν μόνο αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου
2) Φωτοτυπία Βεβαίωσης Πρόσβασης
3) Δύο (2) φωτογραφίες.
4) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
5) Αποφοιτήριο (Πιστοποιητικό Διαγραφής), εφόσον κατά το προηγούμενο Ακαδημαϊκό Έτος ήταν     εγγεγραμμένοι/ες  σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

 

Σημείωση: Η εγγραφή γίνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους στυλό.

Από τη Γραμματεία

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2014