Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

27.04.2023

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας από 01.09.2023 έως 31.08.2024

Δείτε τη σχετική προκήρυξη για την ανάδειξη εκπροσώπου Εργαστηριακού Διδακτικού προσωπικού στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας από 01.09.2023 έως 31.08.2024.