Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

26.11.2021

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας

Δείτε τη σχετική προκήρυξη για την ανάδειξη εκπροσώπων Εργαστηριακού Διδακτικού προσωπικού στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας.