Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

28.09.2023

Έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος "Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση (67ΨΧ72)

Η έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος "Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση (67ΨΧ72)  με διδάσκοντα τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Μυλωνά θα γίνει στις 12/10/2023, 10-12μμ, στο 544 (αίθουσα Η/Υ).