Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

28.09.2023

Έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος "Στατιστική στις Επιστήμες τις Συμπεριφοράς Ι" (67ΨΧ62)

Η έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος "Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Ι" (67ΨΧ62) με διδάσκοντα τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Μυλωνά θα γίνει στις 10/10/2023, 3-6μμ, στο αμφ. 440.