Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

20.12.2019

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεταδιδακτορικής εμπειρίας ακαδημαϊκού έτους 2019-20

Δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο που αφορά στην επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεταδιδακτορικής εμπειρίας 2019-20.

http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=2876