Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

09.01.2017

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Παιδεία και τον Πολιτισμό στην Οδική Συμπεριφορά

16 Δεκεμβρίου 2016 | Ζάππειο Μέγαρο

Το Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" δημιούργησαν το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Παιδεία και τον Πολιτισμό στην Οδική Συμπεριφορά (ΕΠΠΟΣ). Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η μελέτη, καταγραφή και αξιολόγηση των στάσεων και συμπεριφορών των χρηστών του κυκλοφοριακού συστήματος, η παρακολούθηση της εξέλιξής τους σε βάθος χρόνου, η κατασκευή ενός θεωρητικού πλαισίου για τη σε βάθος ανάλυση της κουλτούρας οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα και η αξιολόγηση της επίδρασης των εκάστοτε εφαρμοζόμενων πολιτικών. Η υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας από τα ιδρυτικά μέλη έγινε στο πλαίσιο της εκδήλωσης "Οδική Ασφάλεια: Παιδεία και Πολιτισμός" που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του ΙΟΑΣ "Πάνος Μυλωνάς" στο Ζάππειο Μέγαρο, στις 16/12/21016.