Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

28.06.2023

Πρόγραμμα ΙΚΥ/ Ενίσχυση συμμετοχής ομάδων φοιτητών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς 2023-2024

Δείτε τα παρακάτω:

σχετικά με το Πρόγραμμα  ΙΚΥ που αφορά σε συμμετοχή ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς για το ακαδ. έτος 2023-2024.