Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

14.10.2020

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (κληροδοτήματα που υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικών)

Δείτε την προκήρυξη που αφορά σε διαγωνισμό ανάδειξης υποτρόφων από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.