Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

14.09.2022

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά

Δείτε την προκήρυξη σχετικά με την επιλογή υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά.