Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

16.05.2022

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για προπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε βάρος του κληροδοτήματος του Αρχιμανδρίτη Νεοφύτου Θανόπουλου

Δείτε την προκήρυξη σχετικά με την επιλογή υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για προπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε βάρος του κληροδοτήματος του Αρχιμανδρίτη Νεοφύτου Θανόπουλου