Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.05.2021

Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ψυχολογίας με γνωστικό αντικείμενο "Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία"

Δείτε την Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία".