Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.02.2020

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας με γνωστικό αντικείμενο "Κλινική Ψυχολογία"

Δείτε την Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Κλινική Ψυχολογία".

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος (κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ 14623)

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής (κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ 14623)

Πρόσκληση για κοινή συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος και συνέλευσης Κλινική Ψυχολογία