Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

02.07.2021

Προκήρυξη της Ιταλικής Κυβέρνησης για την απονομή υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Η Ιταλική Κυβέρνηση απονέμει υποτροφίες σε ξένους φοιτητές καθώς και σε ιταλούς φοιτητές με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.