Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.09.2022

Υπενθύμιση για το Πρόγραμμα ΙΚΥ ενίσχυσης συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς

Δείτε την επιστολή ως υπενθύμιση για το Πρόγραμμα ΙΚΥ ενίσχυσης συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς.