Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

05.02.2021

Υποτροφίες για την Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας από το Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από τις 11 Ιανουαρίου 2021 (μέσω email, φαξ ή ταχυδρομικώς στο Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη) έως 09 Απριλίου 2021.

Αιτήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω της ιστοσελίδας: https://www.laskaristrust.gr