Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

18.12.2020

Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Οι αιτήσεις στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Ωνάση για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ξεκίνησαν.   

Δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://www.onassis.org/el/open-calls/scholarships-call-academic-year-2021-22/

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210 37 13 053, -054, -055, -056, -057 ή
μέσω e-mail στο scholarship.applications@onassis.org