Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

21.09.2020

Υποτροφίες της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών για φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από την Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.