Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

07.03.2023

Υποτροφίες της Τσέχικης Κυβέρνησης για θερινά μαθήματα Σλαβικών σπουδών για Έλληνες πολίτες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τις υποτροφίες της Τσέχικης Κυβέρνησης για θερινά μαθήματα Σλαβικών σπουδών για Έλληνες πολίτες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.