Υποδοχή » Προβολή νέων

Προβολή νέων

14.09.2017

Υπουργική Απόφαση σχετικά με την προθεσμία εγγραφής για το ακαδ. έτος 2017-2018 των εισαχθέντων Αλλοδαπών-Αλλογενών

Δείτε την με αριθμ. πρωτ. Φ.151/149796/Α5/11-9-2017 Υπουργική Απόφαση σχετικά με την προθεσμία εγγραφής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 των εισαχθέντων την ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε..