Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διοικητικό προσωπικό

Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας (γραφείο 534, 5ος όροφος)

 • Μαρία-Άννα Σανταμούρη (Γραμματέας Τμήματος), e-mail: msant[at]psych.uoa[dot]gr
 • Χριστίνα Βακαρτζή (θέματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, διοικητικά θέματα), τηλ. 2107277965, e-mail: cvakartzi@psych.uoa.gr
 • Ιωάννης Δρακόπουλος (εξυπηρέτηση κοινού, πρωτόκολλο, αναγνωρίσεις μαθημάτων, γνησιότητες πτυχίων), τηλ. 2107277709, e-mail: idrakopoulos[at]uoa[dot]gr
 • Αναστασία Ηλιοπούλου (προπτυχιακά θέματα), τηλ. 2107277370, e-mail: anastasiliop@uoa.gr
 • Ελένη Καλημέρη (προπτυχιακά θέματα, πρόγραμμα σπουδών), τηλ. 2107277466, e-mail: ekalimeri[at]uoa[dot]gr
 • Μαρία Γεωργακοπούλου (προπτυχιακά θέματα), τηλ. 2107277552, e-mail: mgeorga[at]uoa[dot]gr
 • Καλλιόπη Μόρφη (προπτυχιακά θέματα), τηλ. 2107277552, e-mail: kmorfi@uoa.gr     
 • Γιάννης Φιλιππόπουλος (εξυπηρέτηση κοινού, θέματα μεταπτυχιακών σπουδών), τηλ. 2107277833, e-mail: ifilip[at]uoa[dot]gr

Στοιχεία επικοινωνίας:

 • Ώρες υποδοχής φοιτητών και κοινού: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 12:00-14:00.
 • Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση γίνεται καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) 12:00-14:00.
 • Ε-mail: secr[at]psych.uoa[dot]gr 

Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών (κυψέλη 511, 5ος όροφος)