Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Αικατερίνη Γκαρή

Η Αικατερίνη Γκαρή του Δημητρίου είναι Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία». Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλοσοφίας (1982), της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Διδάκτορας στο γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1992) και απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στη Σχολική Ψυχολογία  (1995) του ίδιου Πανεπιστημίου. Διδάσκει στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας δύο υποχρεωτικά μαθήματα Κοινωνικής Ψυχολογίας, ένα εισαγωγικό μάθημα στην Κοινωνική Ψυχολογία, με τίτλο «Κοινωνική Ψυχολογία Ι» και το μάθημα με τίτλο «Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ» εστιασμένο στην κοινωνική αλληλεπίδραση και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Εποπτεύει δύο διμερείς συμφωνίες ERASMUS+ ανταλλαγής φοιτητών με τα πανεπιστήμια Osnabruck, Germany και Radboud University, Nijmegen, The Netherlands. Διδάσκει συστηματικά δύο επιλεγόμενα μαθήματα: «Κοινωνική Αλληλεπίδραση και Διαπροσωπικές Σχέσεις: Συστημική προσέγγιση» και «Στάσεις και Αξίες», σε χειμερινό και εαρινό εξάμηνο, αντίστοιχα. Διδάσκει και είναι μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) στο Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Συμμετέχει στη διοργάνωση και επίβλεψη της Πρακτικής Άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Σχολική Ψυχολογία (ακαδ. έτη 2000-σήμερα).

Υπήρξε εκλεγμένο μέλος του Executive Council, ως Regional Representative for Europe (2014-2018), της «International Association for Cross-Cultural Psychology» (IΑCCP). Είναι εκπρόσωπος για την Ελλάδα της «European Council for High Ability» (ECHA) και επιστημονική υπεύθυνη (Program Director) για την Ελλάδα της Ευρωπαικής Ομάδας για την Μελέτη των Αξιών «European Value Study» (EVS). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Κοινωνική Ψυχολογία της οικογένειας και της εκπαίδευσης, και, ειδικότερα, στη μελέτη της οικογένειας διπλής σταδιοδρομίας, των στάσεων και των αξιών μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, στη μελέτη των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών των ατόμων με υψηλές ικανότητες, της επισήμανσής τους στο σχολικό πλαίσιο και του ρόλου του εκπαιδευτικού, καθώς επίσης και στη μελέτη των προσωπικών και κοινωνικών αξιών, των κοινωνικών αξιωμάτων και των στερεοτυπικών αντιλήψεων.

Είναι Διευθύντρια του Eργαστηρίου Ανάπτυξης της Δημιουργικότητας (Δεκέμβριος 2017 και εξής). Το Εργαστήριο από το Σεπτέμβριο 2016 είναι μέλος του «European Talent Support Network» (http://etsn.eu/ and etsn.eu/map-of-etsn/

Γραφείο: κυψέλη 504 
Ώρες γραφείου:
 Τετάρτη 13:00-14:30, Πέμπτη 10:00-11:30
Τηλέφωνο: 2107277555
E-mail:
agari@psych.uoa.gr                                                                                                  

Προσωπικός ιστοχώρος: http://scholar.uoa.gr/agari/biocv