Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Αικατερίνη Λαμπροπούλου

Η Αικατερίνη Λαμπροπούλου είναι επίκουρη καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο Εφαρμοσμένη Σχολική Ψυχολογία. Είναι απόφοιτη του Προγράμματος Ψυχολογίας, του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Σχολική Ψυχολογία, του Τομέα Ψυχολογίας, του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Brunel University, Middlesex, UK. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στη Σχολική Ψυχολογία στον Τομέα Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου ενώ έχει εργαστεί σε ποικίλα εκπαιδευτικά και κλινικά πλαίσια.

Η Αικατερίνη Λαμπροπούλου διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την προαγωγή της ψυχικής υγείας, τα παρεμβατικά προγράμματα πρόληψης, τη συμβουλευτική και διαλεκτική συμβουλευτική και τη θετική ψυχολογία. Έχει πλούσια συγγραφική και ερευνητική δραστηριότητα και το έργο της έχει δημοσιευτεί σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόµους. Είναι μέλος της επιστημονικής ομάδας του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, ενώ έχει ενεργό συμμετοχή σε  πανελλήνια και διεθνή συνέδρια ψυχολογίας  με προφορικές ανακοινώσεις. 

Γραφείο: κυψέλη 544
Ώρα γραφείου:
 Τρίτη 10:00-11:30, Τετάρτη 12:00-14:00 (κατόπιν συνεννόησης)
Τηλέφωνο: 
2107277473
E-mail: 
alamprop@psych.uoa.gr