Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Αλεξάνδρα Οικονόμου

Η Αλεξάνδρα Οικονόμου είναι Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Νευροψυχολογία». Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Νευροψυχολογία από το City University of New York, Graduate Center, ΗΠΑ (1998). Διδάσκει στο Τμήμα Ψυχολογίας (Πρόγραμμα Ψυχολογίας του Τομέα Ψυχολογίας του Φ.Π.Ψ. πριν το 2013) από το 2000: βάσει του ΠΔ 407/80 ως το 2004, στη βαθμίδα του Λέκτορα ως το 2009, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ως το 2016 (με μονιμοποίηση το 2013), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ως το 2023 και στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας από τον Μάρτιο του 2023. Διδάσκει υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα στη Νευροψυχολογία και σε συναφή αντικείμενα σε προπτυχιακό επίπεδο καθώς και σε δύο μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας, της Κλινικής Ψυχολογίας και της Σχολικής Ψυχολογίας. Εποπτεύει πτυχιακές εργασίες, διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές στο γνωστικό της αντικείμενο. Από το 2020 διευθύνει το Ψυχομετρικό Εργαστήριο του Τμήματος Ψυχολογίας.

Το ερευνητικό της έργο και οι δημοσιεύσεις της εστιάζονται σε θέματα αξιολόγησης των νευροψυχολογικών λειτουργιών υγιών ηλικιωμένων ατόμων και ατόμων με νευροεκφυλιστικές νόσους, στην εκτίμηση της οδηγικής συμπεριφοράς υγιών ατόμων και ατόμων με νευρολογικές διαταραχές σε προσομοιωτή οδήγησης, στις επίκτητες γλωσσικές διαταραχές και σε εφαρμογές των ΤΠΕ στην εξάσκηση των νοητικών λειτουργιών και την αξιολόγηση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει πάνω από 50 άρθρα σε ξενόγλωσσα κυρίως επιστημονικά περιοδικά, τρία ψυχομετρικά εργαλεία σταθμισμένα στον ελληνικό πληθυσμό, οκτώ κεφαλαία βιβλίων και 11 άρθρα σε ξενόγλωσσα κυρίως πρακτικά συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει με ανακοίνωση σε πάνω από 50 διεθνή συνέδρια και ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε πάνω από 20 επιστημονικές εκδηλώσεις. Έχει επίσης συμμετάσχει σε 11 ερευνητικά προγράμματα, σε τρία εκ των οποίων ως υπεύθυνη ερευνητικής ομάδας. Εκπροσωπεί το Τμήμα στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και είναι εγγεγραμμένη αξιολογήτρια στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Έχει διατελέσει και διατελεί σύμβουλος έκδοσης διεθνών επιστημονικών περιοδικών καθώς και του περιοδικού Ψυχολογία/Psychology της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας.   

Βιογραφικό σημείωμα

Γραφείο: κυψέλη 521 
Ώρες γραφείου:
 Τρίτη 12:00-13:00, Τετάρτη 14:00-15:00
Τηλέφωνο: 2107277589
E-mail:
aoikono@psych.uoa.gr