Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Ασημίνα Ράλλη

Η Ασημίνα Ράλλη είναι Αναπληρώτρια καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. Σπούδασε Παιδαγωγικά και Ψυχολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο University of London, Institute of Education της Μ. Βρετανίας. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of London, Institute of Education της Μ. Βρετανίας, από όπου έλαβε Advanced Diploma στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία και στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, Master στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Διδακτορικό στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Μάθηση. Διδάσκει ένα υποχρεωτικό μάθημα Αναπτυξιακής ψυχολογίας, και τα μαθήματα Γλωσσική ανάπτυξη, Εφαρμοσμένη αναπτυξιακή ψυχολογία και Γλωσσικές δυσκολίες: οριοθέτηση, αξιολόγηση και παρέμβαση.

Συνεργάζεται με το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση  Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου» ως Συντονίστρια, αλλά και ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό  στο μάθημα «Γλωσσική Επεξεργασία». Επίσης, συνεργάζεται με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ ως επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Παιδοψυχολογία: Ψυχολογία βρέφους και παιδιού προσχολικής ηλικίας» καθώς και του Προγράμματος «Παιδοψυχολογία: Ψυχολογία παιδιού σχολικής ηλικίας».

Είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου και έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα στην Μ. Βρετανία στο University of London, Institute of Education, στο University of Southbank, στο Τ.Ε.Ι. Αθηνών και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Στα πλαίσια του επαγγελματικού της έργου, έχει εργαστεί για 10 χρόνια ως σχολική ψυχολόγος στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε προγράμματα επιμόρφωσης που απευθύνονται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη των  παιδιών, αλλά και θέματα που σχετίζονται με τη γλωσσική ανάπτυξη, την Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή και τη Σχολική ετοιμότητα. Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν βιβλία, κεφάλαια βιβλίων, καθώς και άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Έχει επίσης πλήθος ανακοινώσεων σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Διετέλεσε συντονίστρια του Κλάδου Αναπτυξιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας για την τετραετία 2015-2019, ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο είναι Συντονίστρια του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Είναι μέλος πολλών διεθνών και άλλων ελληνικών επιστημονικών εταιρειών, όπως British Psychological Society, European Association for Developmental Psychology, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία Ελλάδας.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα γλωσσικής ανάπτυξης και γλωσσικών δυσκολιών στον προφορικό και το γραπτό λόγο, στην ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων παιδιών και εφήβων, καθώς και σε ζητήματα σχολικής ετοιμότητας.

Γραφείο: κυψέλη 544 
Ώρες γραφείου:
 Τρίτη 12:00-14:00
Τηλέφωνο: 2107277945
E-mail:
asralli@psych.uoa.gr    

Προσωπικός ιστοχώρος:

https://www.researchgate.net/profile/Asimina_Ralli

https://en-uoa-gr.academia.edu/AsiminaRalli 

Βιογραφικό σημείωμα