Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Διαμάντω Φιλιππάτου

Η Διαμάντω Φιλιππάτου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο: «Μαθησιακές Δυσκολίες». Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Κατεύθυνση Ψυχολογίας). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Victoria University of Manchester της Μ. Βρετανίας από όπου έλαβε Master στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Είναι, επίσης, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Victoria University of Manchester της Μ. Βρετανίας, στον τομέα της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας – Μαθησιακών Δυσκολιών. Έχει εργαστεί για δέκα χρόνια (1995-2005) ως εκπαιδευτική ψυχολόγος στη Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί «Σπύρος Δοξιάδης» στον τομέα της διάγνωσης και αντιμετώπισης δυσκολιών μάθησης και συμπεριφοράς καθώς και στη συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση δυσκολιών μάθησης και προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη.  Από το 2005 έως το 2019 ήταν μέλος ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει λάβει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούσαν θέματα πρώιμης παρέμβασης, ένταξης και υποστήριξης ευάλωτων ομάδων μαθητών στο σχολικό πλαίσιο καθώς και σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών και διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Το επιστημονικό της έργο έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά και έχει κάνει πολλές ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει διατελέσει συν-συντονίστρια του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας για τέσσερις θητείες (2011-2019) και είναι εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της ΕΛΨΕ. Τέλος, είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στις (Ειδικές) μαθησιακές δυσκολίες στο γραπτό λόγο, την αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών, τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες καθώς και τον σχεδιασμό διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης στη γενική τάξη.

Γραφείο: κυψέλη 505
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 12:00-14:00
Τηλέφωνο: 2107277529
E-mail: filipd@psych.uoa.gr