Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Φωτεινή Πολυχρόνη

Η Φωτεινή Πολυχρόνη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο την Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Σπούδασε ψυχολογία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές στο University of Manchester της Μ. Βρετανίας, απ’ όπου έλαβε Master στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλµατος ψυχολόγου και έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στο University of Manchester και στο Cheshire Educational Authority. Επίσης, έχει εργαστεί για επτά έτη ως ψυχολόγος στο Συµβουλευτικό Σταθµό του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Αθηνών.

Από το 2007 είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής Ψυχολογίας (Τομέας Ψυχολογίας) στη βαθμίδα του λέκτορα και από το 2012 ως επίκουρη καθηγήτρια με αντικείμενο τις μαθησιακές δυσκολίες. Το 2018 εξελέγη αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας με αντικείμενο την Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Έχει λάβει µέρος σε διεθνή και ελληνικά ερευνητικά προγράµµατα και έχει συµµετάσχει ως προσκεκληµένη οµιλήτρια σε προγράµµατα επιµόρφωσης που απευθύνονται σε επαγγελµατίες ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε θέµατα µαθησιακών δυσκολιών και ψυχοκοινωνικής προσαρµογής του παιδιού στο σχολείο και την οικογένεια. Το έργο της έχει δηµοσιευτεί σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόµους και έχει πλήθος προφορικών ανακοινώσεων σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι µέλος πολλών διεθνών επιστηµονικών εταιρειών. Έχει διατελέσει Γενική Γραµµατέας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας για δύο θητείες (2013-2017) και συντονίστρια του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας στην ίδια εταιρεία (2011-2015).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα κίνητρα, στις γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές των παιδιών και ειδικότερα αυτών με μαθησιακές δυσκολίες, στην αξιολόγηση γνωστικών και µεταγνωστικών λειτουργιών και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, στην έγκαιρη ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών και των δυσκολιών κατανόησης, στη σχολική εμπλοκή και στην αξιολόγηση προγραμμάτων παρέμβασης.

Γραφείο: κυψέλη 544 
Ώρες γραφείου:
 Πέμπτη 10:00-12:00 
Τηλεδιάσκεψη: https://uoa.webex.com/meet/fpolychr (κατόπιν συνεννόησης)
Τηλέφωνο: 2107277921
E-mail:
 fpolychr@psych.uoa.gr 

Προσωπικός ιστοχώρος: https://uoa.academia.edu/FotiniPolychroni