Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Ιωάννης Τσαούσης

Ο Γιάννης Τσαούσης είναι Επίκουρος Καθηγητής στην Ψυχομετρία. Αποφοίτησε από το τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης, ολοκλήρωσε το δίπλωμα ειδίκευσης (MSc) στο Πανεπιστήμιο του Reading της Μεγάλης Βρετανίας στη Μεθοδολογία της Έρευνας και τη Στατιστική στην Ψυχολογία και, ως υπότροφος του ΙΚΥ, έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα (Ph.D.) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου – Goldsmith’s College στην Ψυχομετρία.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μέτρηση και την αξιολόγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με τη θεωρητική μελέτη της μέτρησης, καθώς και με την αξιολόγηση ψυχολογικών εννοιών όπως η νοημοσύνη, η προσωπικότητα, η συναισθηματική νοημοσύνη, καθώς και έννοιες που έχουν σχέση με τη μέτρηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων (π.χ., λεκτικός και αριθμητικός συλλογισμός, η αντίληψη χώρου, κ.ά.). Απόρροια αυτής της δραστηριότητας είναι η δημιουργία μιας σειράς ψυχομετρικών εργαλείων στην ελληνική γλώσσα, όπως επίσης και η προσαρμογή και στάθμιση γνωστών στο χώρο της ψυχολογίας ψυχομετρικών εργαλείων. Έχει λάβει σημαντική χρηματοδότηση από μεγάλους δημόσιους οργανισμούς, όπως Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), καθώς και Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για την ανάπτυξη ψυχομετρικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται από δημόσια ιδρύματα και οργανισμούς. 

Είναι συγγραφέας πλήθους επιστημονικών άρθρων στο χώρο της ψυχολογίας, ενώ είναι μέλος των συντακτικών επιτροπών πολλών διεθνών επιστημονικών περιοδικών στο χώρο της μέτρησης και της αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των International Journal of Testing, International Journal of Selection and Assessment, Frontiers in Psychology: Quantitative Psychology and Measurement, και European Journal of Personality.

Υπήρξε εκλεγμένο μέλος του Executive Committee και διατέλεσε Γενικός Γραμματέας (2010 – 2016) της European Association of Personality Psychology (EAPP), μέλος του Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (2015 - 2018), καθώς και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για τη στατιστική επεξεργασία των εξετάσεων του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση της Κύπρου. 

Γραφείο: κυψέλη 541
Ώρες γραφείου:
 Τετάρτη 14:00-15:00, Παρασκευή 11:00-12:00
Τηλέφωνο: 2107277533
E-mail: 
ioantsaousis@psych.uoa.gr                   

Βιογραφικό Σημείωμα