Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Φιλία Ίσαρη

Η Φιλία Ίσαρη είναι Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.

Γραφείο: 417
Ώρες γραφείου: Εκπαιδευτική άδεια
Τηλέφωνο: 2107277460      
E-mail: issariph@psych.uoa.gr