Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Βασίλης Παυλόπουλος

Ο Βασίλης Παυλόπουλος έλαβε πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1992) και εκπόνησε διδακτορική διατριβή στην Κοινωνική Ψυχολογία, στο ίδιο Τμήμα, με αντικείμενο τις αντιλήψεις των γονέων για την προσωπικότητα των παιδιών (1998, υποτροφία ΙΚΥ).

Από το 2000 μέχρι το 2004 δίδαξε, βάσει του ΠΔ 407/80, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 2004 εντάχθηκε στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο "Διαπολιτισμική Ψυχολογία" και το 2009 εξελίχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή. Το 2013 μετακινήθηκε στο νεοσύστατο (τότε) Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2015 εκλέχθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής και το 2021 Καθηγητής Α' βαθμίδας με διευρυμένο γνωστικό αντικείμενο "Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία". Διδάσκει μαθήματα Διαπολιτισμικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, και εποπτεύει πτυχιακές εργασίες, διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές πάνω σε θέματα της ειδικότητάς του. Επιπλέον, είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμογών Διαπολιτισμικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του κινούνται στον ευρύτερο χώρο της Διαπολιτισμικής Κοινωνικής Ψυχολογίας. Ενδεικτικά: επιπολιτισμοποίηση και διομαδικές σχέσεις, διεργασίες ψυχικής ανθεκτικότητας μεταναστών και προσφύγων, ιδεολογίες για τη διαχείριση της πολιτισμικής διαφορετικότητας, πρόσληψη των διακρίσεων και νόρμες κοινωνικής δικαιοσύνης, διαπολιτισμική μελέτη των αξιών, προσδιοριστικοί παράγοντες και συνιστώσες της πολιτικής συμπεριφοράς. 

Εκτός από το διδακτικό και το ερευνητικό του έργο, ο Βασίλης Παυλόπουλος είναι συντονιστής της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και μέλος της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας, ενώ υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης (2007-2018). Είναι σύμβουλος έκδοσης διεθνών επιστημονικών περιοδικών και εγγεγραμμένος αξιολογητής στον ΔΟΑΤΑΠ και στο μητρώο εθνικών ερευνητικών φορέων. Έχει διατελέσει αναπληρωτής διευθυντής σύνταξης του περιοδικού Ψυχολογία (2015-2019) και συντονιστής των κλάδων Κοινωνικής Ψυχολογίας (2007-2015) και Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας (2017-2024) της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, στο ΔΣ της οποίας είναι μέλος (2022-2024). Επίσης, έχει συμμετάσχει στην επιστημονική και στην οργανωτική επιτροπή διεθνών και πανελλήνιων συνεδρίων ψυχολογίας.  

Γραφείο: κυψέλη 504 
Τηλέφωνο: 2107277721
E-mail: vpavlop[at]psych.uoa[dot]gr 
Προσωπικός ιστοχώρος: users.uoa.gr/~vpavlop/

Ώρα γραφείου: Τρίτη 12:00-14:00 
Ώρα εποπτείας: Πέμπτη 12:00-14:00 (κατόπιν συνεννόησης)
Τηλεδιάσκεψη: calendly.com/vpavlop/remote-office