Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Ομότιμοι και αφυπηρετήσαντες καθηγητές

Ομότιμοι καθηγητές:

 • Δημήτριος Γεώργας+
 • Νικόλαος Γιαννίτσας
 • Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι
 • Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη
 • Ηλίας Μπεζεβέγκης
 • Κλήμης Ναυρίδης
 • Ιωάννης Παρασκευόπουλος
 • Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου
 • Άννα Χριστοπούλου

Αφυπηρετήσαντες καθηγητές:

 • Μαρία Λουμάκου
 • Άννα Παγοροπούλου-Αβεντισιάν