Υποδοχή » Ανθρώπινο Δυναμικό » Ομότιμοι και αφυπηρετήσαντες καθηγητές

Ομότιμοι καθηγητές:

  • Δημήτριος Γεώργας +
  • Νικόλαος Γιαννίτσας
  • Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι
  • Ηλίας Μπεζεβέγκης
  • Κλήμης Ναυρίδης
  • Ιωάννης Παρασκευόπουλος
  • Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου
  • Άννα Χριστοπούλου

Αφυπηρετήσαντες καθηγητές:

  • Μαρία Λουμάκου
  • Άννα Παγοροπούλου-Αβεντισιάν