Υποδοχή » Σπουδές » Erasmus+/Civis

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας για την περίοδο 2014-2020 και έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014. Αντικατέστησε τα προγράμματα της Ε.Ε. που κάλυπταν όλους τους τομείς της εκπαίδευσης: το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση –Erasmus, το Leonardo da Vinci, το Comenius, το Grundtvig, το Tempus κ.ά.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+

Institutional Erasmus Code: G ATHINE01

Erasmus Charter for Higher Education Number: 31475-EPP-1-2014-1-GR-EPPKA3-ECHE (accreditation reference)

CIVIS / Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης

Η «Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συνεργασία για τους Πολίτες της Ευρώπης» -CIVIS, στην οποία συμμετέχει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι ένα από τα 17 έργα που επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης για τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια»  στο πλαίσιο του Erasmus +.  Στα έργα που επιλέχθηκαν  συμμετέχουν συνολικά 114 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από 24 κράτη μέλη της ΕΕ.

Το CIVIS είναι ένα δίκτυο δημόσιων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με στόχο τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Τα οκτώ Πανεπιστήμια που αποτελούν τα μέλη του δικτύου αυτού είναι:  Το Πανεπιστήμιο Aix - Marseille (Aix-en-Provence and Marseille, Γαλλία), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα, Ελλάδα) το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Universitatea din București (Βουκουρέστι, Ρουμανία), το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία), το Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Stockholms Universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία) και το Eberhard -KarlsUniversität Tübingen (Γερμανία).

Δείτε τα νέα μαθήματα BIPs- Δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS (στο πεδίο "Ανακοινώσεις").

(European Civic University) (Video)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ CIVIS ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Δείτε τον πίνακα επιλογής-μοριοδότησης φοιτητών CIVIS ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 για το Τμήμα Ψυχολογίας.

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων για τη συνέχεια της διαδικασίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ CIVIS ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Δείτε τα παρακάτω:

  • Προκήρυξη
  • Μετά από διευκρίνιση του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων και του Προγράμματος CIVIS, σας ενημερώνουμε ότι φοιτητές/τριες που  θα επιλεγούν να μετακινηθούν για σπουδές μέσω του CIVIS, δεν θα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση και στο πρόγραμμα Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

    Ωστόσο, οι φοιτητές που δεν θα επιλεγούν προς μετακίνηση με το πρόγραμμα CIVIS, θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλλουν νέα αίτηση για μετακίνηση μέσω του προγράμματος Erasmus+. 

  • Πίνακα Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων CIVIS.

σχετικά με την επιλογή εξερχόμενων φοιτητών ERASMUS+ για τα πανεπιστήμια του CIVIS για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

 

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το