Υποδοχή » Σπουδές » Erasmus+/Civis » Κινητικότητα φοιτητών

Δείτε τον τελικό πίνακα των επιτυχόντων και επιλαχόντων φοιτητών ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Δείτε εδώ την προκήρυξη θέσεων κινητικότητας φοιτητών /φοιτητριών για σπουδές στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Δείτε πληροφορίες στο ακόλουθο link: https://www.youtube.com/watch?v=CAL8HgVEbhk

Όλοι/ες οι επιλεγμένοι/ες φοιτητές/τριες ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα λάβετε ενημερωτικό μήνυμα από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, Πρόγραμμα Κινητικότητας Φοιτητών Erasmus+ (Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα, τηλ. 210 3689674, υπεύθυνη κυρία Αθηνά Καλαμάκη) σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα. Επομένως, θα πρέπει να ελέγχετε συστηματικά το e-mail σας (καθώς και τα μηνύματα spam). Μέχρι τότε, διαθέσιμες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα: http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html

Επισημαίνεται ότι οι επιλεγμένοι φοιτητές θα λάβουν άμεσα από το γραφείο του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων e-mail με οδηγίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ, στη διεύθυνση http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html