Υποδοχή » Σπουδές » Erasmus+/Civis » Πρακτική άσκηση

Δείτε την προκήρυξη για την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Δείτε την προκήρυξη για την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα για πρακτική άσκηση φοιτητών με Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτους 2022-2023.

Δείτε την προκήρυξη για την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.