Υποδοχή » Σπουδές » Μεταπτυχιακές σπουδές

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιεί, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη με άλλα πανεπιστημιακά Τμήματα, πέντε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ). Επιπλέον, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος διδάσκουν ως προσκεκλημένοι ομιλητές ή ως εξωτερικοί συνεργάτες σε ΠΜΣ άλλων Τμημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που υλοποιεί αυτόνομα το Τμήμα Ψυχολογίας:

  • ΠΜΣ Κλινική Ψυχολογία 
  • ΠΜΣ Κυβερνοψυχολογία
  • ΠΜΣ Σχολική Ψυχολογία 

καθώς και για τα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην οργάνωση και λειτουργία των οποίων συμπράττει το Τμήμα Ψυχολογίας:

  • ΔΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη (σε σύμπραξη με το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και το Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)
  • ΔΔΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή Υγείας (σε σύμπραξη με την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας)