Υποδοχή » Σπουδές » Μεταπτυχιακές σπουδές » ΠΜΣ Κυβερνοψυχολογία

Το ΠΜΣ "Κυβερνοψυχολογία" έχει ως αντικείμενο το διεπιστημονικό πεδίο της Κυβερνοψυχολογίας, το οποίο εστιάζει στη μελέτη των νοητικών διεργασιών και των κοινωνικών και ατομικών ψυχολογικών φαινομένων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης με την ψηφιακή τεχνολογία, ιδιαίτερα το Διαδίκτυο. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση επιστημόνων στην Κυβερνοψυχολογία λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις στο συγκεκριμένο πεδίο. Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Κυβερνοψυχολογία" (MSc in Cyberpsychology).

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ "Κυβερνοψυχολογία" για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε την τροποποίηση Κανονισμού του ΠΜΣ "Κυβερνοψυχολογία" (απόφαση Συγκλήτου 31-03-2023 - 8η Συνεδρία).

Δείτε την διόρθωση ΦΕΚ του Κανονισμού του ΠΜΣ "Κυβερνοψυχολογία".

Κανονισμός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών ΕΚΠΑ (ΦΕΚ)

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για το ΠΜΣ "Κυβερνοψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας χειμερινού εξαμήνου ακαδ.έτους 2023-2024. 

Δείτε την ανακοίνωση με τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Κυβερνοψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. 

Παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για το ΠΜΣ "Κυβερνοψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για το ΠΜΣ "Κυβερνοψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024