Υποδοχή » Σπουδές » Μεταπτυχιακές σπουδές » ΠΜΣ Σχολική Ψυχολογία

 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  Σχολικής Ψυχολογίας λειτουργεί με δύο κατευθύνσεις:

  • Σχολική Ψυχολογία
  • Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα

Σκοπός του ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας είναι η ενίσχυση της θετικής ανάπτυξης, της σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής όλων των μαθητών στις διαφορετικές βαθμίδες και εκπαιδευτικά πλαίσια, η προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης, η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας σε επίπεδο σχολικής τάξης, σχολικής μονάδας και σχολικής κοινότητας καθώς και η εξειδικευμένη κατάρτιση των ειδικών –ψυχολόγων και εκπαιδευτικών- στο πλαίσιο του μοντέλου διασύνδεσης θεωρίας, έρευνας και παρεμβάσεων στο σχολείο.

Απώτερο σκοπό αποτελεί η εφαρμογή των γνώσεων Σχολικής, Αναπτυξιακής, Γνωστικής, Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας και των σχετικών ερευνητικών δεδομένων στο σχολικό πλαίσιο, με στόχο την ενίσχυση της μάθησης και της προσαρμογής των μαθητών και την κατάλληλη υποστήριξη όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, καθώς και την  αποτελεσματική τους συνεργασία στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων.

Δείτε το ΦΕΚ επανίδρυσης του ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία"

Δείτε το ΦΕΚ έγκρισης Κανονισμού του ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία"

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε την τροποποίηση Κανονισμού του ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία"

Δείτε την διόρθωση ΦΕΚ του Κανονισμού του ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία".

Κανονισμός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών ΕΚΠΑ (ΦΕΚ) 

Δείτε τις οδηγίες για τη διαδικασία έκδοσης τίτλου σε περγαμηνή.

Δηλώσεις μαθημάτων για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος  Ψυχολογίας χειμερινού εξαμήνου ακαδ.έτους 2023-2024 

  • Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας χειμερινού εξαμήνου ακαδ.έτους 2023-2024.

Αποτελέσματα ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 

  • Δείτε την ανακοίνωση με τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Πρόγραμμα συνεντεύξεων ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία", Ειδίκευση "Σχολική Ψυχολογία", για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε την παρακάτω ανακοίνωση για το πρόγραμμα συνεντεύξεων ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία", Ειδίκευση "Σχολική Ψυχολογία":

Πρόγραμμα συνεντεύξεων ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία", Ειδίκευση "Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα", για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε την παρακάτω ανακοίνωση για το πρόγραμμα συνεντεύξεων ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία", Ειδίκευση "Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα":

Ανακοίνωση ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία", υποψήφιοι για συνέντευξη: Ειδίκευση "Σχολική Ψυχολογία", για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

  • Δείτε την ανακοίνωση για τους υποψήφιους/ες που καλούνται στη διαδικασία της συνέντευξης για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία", Ειδίκευση "Σχολική Ψυχολογία", για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Ανακοίνωση ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία", υποψήφιοι για συνέντευξη: Ειδίκευση "Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα", για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

  • Δείτε την ανακοίνωση για τους υποψήφιους/ες που καλούνται στη διαδικασία της συνέντευξης για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία", Ειδίκευση "Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα", για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Εισαγωγικές εξετάσεις στο ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

  • Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τις εισαγωγικές εξετάσεις στο  ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 

  • Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για το ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία», για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε τα παρακάτω: