Υποδοχή » Σπουδές » Μεταπτυχιακές σπουδές » ΠΜΣ Σχολική Ψυχολογία

 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  Σχολικής Ψυχολογίας λειτουργεί με δύο κατευθύνσεις:

  • Σχολική Ψυχολογία
  • Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα

Σκοπός του ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας είναι η ενίσχυση της θετικής ανάπτυξης, της σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής όλων των μαθητών στις διαφορετικές βαθμίδες και εκπαιδευτικά πλαίσια, η προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης, η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας σε επίπεδο σχολικής τάξης, σχολικής μονάδας και σχολικής κοινότητας καθώς και η εξειδικευμένη κατάρτιση των ειδικών –ψυχολόγων και εκπαιδευτικών- στο πλαίσιο του μοντέλου διασύνδεσης θεωρίας, έρευνας και παρεμβάσεων στο σχολείο.

Απώτερο σκοπό αποτελεί η εφαρμογή των γνώσεων Σχολικής, Αναπτυξιακής, Γνωστικής, Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας και των σχετικών ερευνητικών δεδομένων στο σχολικό πλαίσιο, με στόχο την ενίσχυση της μάθησης και της προσαρμογής των μαθητών και την κατάλληλη υποστήριξη όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, καθώς και την  αποτελεσματική τους συνεργασία στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων.

Δείτε το ΦΕΚ επανίδρυσης του ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία"

Δείτε το ΦΕΚ έγκρισης Κανονισμού του ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία"

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" για περισσότερες πληροφορίες. 


Αποτελέσματα ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Δείτε την ανακοίνωση με τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Πρόγραμμα συνεντεύξεων ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία", Ειδίκευση "Σχολική Ψυχολογία"

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

Πρόγραμμα συνεντεύξεων ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία", Ειδίκευση "Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα"

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

Ανακοίνωση ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία", υποψήφιοι για συνέντευξη: Ειδίκευση "Σχολική Ψυχολογία"

Δείτε την ανακοίνωση για τους υποψήφιους/ες που καλούνται στη διαδικασία της συνέντευξης για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία", Ειδίκευση "Σχολική Ψυχολογία".

Ανακοίνωση ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία", υποψήφιοι για συνέντευξη: Ειδίκευση "Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα"

Δείτε την ανακοίνωση για τους υποψήφιους/ες που καλούνται στη διαδικασία της συνέντευξης για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία", Ειδίκευση "Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα".

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις στο ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία"

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

Ανακοίνωση για τις εξ αποστάσεως γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις στο ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία"

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

Ανακοίνωση ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" για τις εισαγωγικές εξετάσεις

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση του ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" για τις εξετάσεις.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και ορισμός εξετάσεων για το ΠΜΣ"Σχολική Ψυχολογία"

Δείτε την ανακοίνωση.

Αφίσα Π.Μ.Σ. "Σχολική Ψυχολογία" ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Ανακοίνωση Π.Μ.Σ "Σχολική Ψυχολογία" για παράταση προθεσμίας αιτήσεων υποψηφίων

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΜΣ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

 Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία της υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων για το ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία» έως τις 15/05/2020.  Οι ενδιαφερόμενοι, θα χρειαστεί να υποβάλλουν τον φάκελο υποψηφιότητας  ηλεκτρονικά στα ακόλουθα e-mail της Γραμματείας του Τμήματος Ψυχολογίας: cvakartzi[at]psych.uoa[dot]gr ή στο secr@psych.uoa@gr .

 Επίσης για τις προγραμματισμένες εισαγωγικές γραπτές εξετάσεις του ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία» και για την ενδεχόμενη αλλαγή των ημερομηνιών, λόγω των έκτακτων συνθηκών, θα υπάρξει νέα ανακοίνωση ανάλογα με τις εξελίξεις.

 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος για νεότερες πληροφορίες.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία»

Σας ενημερώνουμε ότι για την προκήρυξη του ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία», οι ενδιαφερόμενοι, λόγω των έκτακτων συνθηκών,  θα χρειαστεί να υποβάλλουν τον φάκελο υποψηφιότητας  ηλεκτρονικά στα ακόλουθα e-mail της Γραμματείας του Τμήματος Ψυχολογίας: cvakartzi[at]psych.uoa[dot]gr ή στο secr[at]psych.uoa[dot]gr .

Οι υποψήφιοι σπουδαστές οφείλουν να υποβάλουν:

1. Αίτηση εγγραφής στην κατεύθυνση του ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία», που επιθυμούν.

2. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η

    διδακτική εμπειρία, η επιστημονική ή/και κοινωνική δραστηριότητα

3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

4. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών

5. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων

6. Τεκμήριο επαρκούς κατοχής ξένης γλώσσας

Με βάση το νέο ΦΕΚ 3825 Τ.Β΄2018, δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι ακόλουθοι πτυχιούχοι:

-Για την ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία» υποψήφιοι είναι πτυχιούχοι του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντιστοίχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ.

-Για την ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» υποψήφιοι είναι οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντιστοίχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Σχολών ή/και Τμημάτων  Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Αγωγής, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Μουσικών Σπουδών, Θεατρικών Σπουδών, Καλών Τεχνών, Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας/Μοριακής Βιολογίας καθώς και Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας των ΑΤΕΙ, της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος για νεότερες πληροφορίες.